sobota, 6 lipca 2024

Czy Polska jest demokratycznym panstwem prawa

 Czy Polska jest demokratycznym państwem prawa ?

Art. 2.


Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.


Art. 3.


Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.


Art. 4.


Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.


Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Dnia 28 X 1982 r. biskup katowicki, Herbert Bednorz, skierował do Ojca Świętego Jana Pawła II list, w którym prosi o przywilej używania wezwania: „Matko sprawiedliwości i miłości społecznej, módl się za nami" w Litanii Loretańskiej do Najświętszej Maryi Panny, odmawianej na terenie diecezji katowickiej. Ostateczna decyzja wystosowania prośby do Papieża o zezwolenie na używanie nowego wezwania w Litanii do Najświętszej Maryi Panny została podjęta przez biskupa H. Bednorza po nawiedzeniu kopii obrazu Matki Bos-kiej Częstochowskiej w katowickiej katedrze Chrystusa Króla, które miało miejsce w dniach od 14 do 20 X1982 r., w czasie trwania stanu wojennegę, który mocno zapisał się w pamięci Polaków.

Do czasu Rządow KOALICJI 13 Grudnia, nawet lewicowych rządów Leszka Millera, Konstytucja  z 1997 roku była przestrzegana , mając na myśli iż organy i instytucje państwowe działają w granicach prawa a więc Konstytucji i wydanych na jej podstawie ustaw.

Rząd 13 Grudnia narusza zasadę humanitaryzmu stanowiącą że nawet skazany musi być traktowany z poszanowaniem godności ludzkiej a cóż dopiero kapłan który jest przetrzymywany w areszcie śledczym niezgodnie z prawem czyli tak jak Oni je rozumieją. Trudno nie zgodzić się z Przewodnicząca Krajowej Rady Sadownictwa, sędzia Dagmarą Pawelczyk - Woicka że dziś prokuratorzy z Milicjantami bezprawnie weszli do KRS , jutro wejdą do sądów powszechnych a pojutrze do naszych domów, oczywiście bez żadnego nakazu.


Myślę że właśnie Koalicja 13 Grudnia serwuje nam specjalnie takie tematy jak marsze LGBT , praca w niedzielę i świętowanie imienin Hitlera i całe te szopki z pseudokomisjami, które niczego nie wykryły ale ich koszty były ogromne.

Zastanawiam się czy Profesor Gramatyka który pieprzy naszej młodzieży głupoty i wciska kit, który niczego dobrego nie dodaje do dobra narodowego w odróżnieniu od sprzedawczyni bez której sklep by nie istniał. Ja bardzo bym cenił Klaudię Jachire jak by się wzięła za coś pożytecznego a nie deprawowanie młodzieży. Trudno nie przyznać racji 17 letniej Anicie Tomaszewskiej że to Ona reprezentuje Igen a nie jakaś 40 letnią pacynka z Krakowa.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz