sobota, 27 lipca 2019

TOKSYCZNI LUDZIE

TOKSYCZNI LUDZIE | Pierre Haineult

Książkę Pierra Haineulta TOKSYCZNI LUDZIE bardzo polecam , autor kompleksowo omawia zagadnienie zatruwania życia przez takich Osobników, poczynając od charakterystyki, celami którymi się tacy ludzie kierują w swych manipulacjach oraz jak postępować z trudnymi ludźmi w rodzinie, pracy oraz w kontaktach towarzyskich.

Niektórzy ludzie, niezależnie od płci i wieku, to prawdziwi specjaliści od zadręczania innych i manipulowania nimi. Potrafią sterroryzować Cię głośnym mówieniem albo zmrozić ciszą i obojętnością. Twoje sukcesy nie robią na nich żadnego wrażenia, bo zauważają tylko własne osiągnięcia. Opowiedz im o swoich projektach, a w okamgnieniu wykażą Ci ich bezcelowość. Podchodzą z szacunkiem do bardzo niewielu spraw i osób, naturalnie z wyjątkiem samych siebie.

Po mistrzowsku potrafią wywołać w Tobie zwątpienie we własne siły, zdolności i umiejętności. Są pogardliwi, traktują Cię z góry, a Ty dajesz się im wodzić za nos i pokornie pochylasz głowę !

Nie czekaj, aż znajdziesz się pod ścianą ! Nie czekaj z reakcją , aż staniesz się cieniem człowieka, który pokornie poddaje się twardym prawom otaczających go drapieżców . Masz tylko jedno życie i nie ma żadnego powodu, żeby nie było ono szczęśliwe i spokojne.

Toksyczni ludzie to przewodnik który pomoże Ci zapanować nad własnym życiem. Wskażę Ci rozwiązania, które wreszcie pozwolą Ci właściwie reagować na zachowania toksycznych ludzi.

To cudowny dar mieć rodzeństwo, na które można zawsze liczyć, z którymi doskonale się rozumiemy, wszystkim dzielimy, któremu można się zwierzyć i wszystko powiedzieć. Kiedy już zdarzy nam się w życiu szansa takiej relacji, warto się wysilić , żeby zapewnić jej trwałość.

Podstawą jest tu wzajemny szacunek. To on sprawia że nigdy nie przekraczamy pewnych granic. Jeśli w ślad za tym najważniejszym warunkiem pójdzie umiejętność rozmawiania i dialogu, mamy spore szanse na bardzo pozytywne relacje. Kiedy życie wszystkim dobrze się układa, jest oczywiście o wiele łatwiej.

Kryzysy wybuchają często wraz z trudnościami, które zwalają się na jednego z członków rodziny. Jeżeli jednak dobrze się znamy, setki razy omawialiśmy wszelkie możliwe tematy, powinniśmy się dogadać nawet wtedy, kiedy rozpęta się burza.

Nie zawsze jednak jest tak pięknie. Przynależność do tej samej rodziny nie oznacza wcale, że wszyscy idą tą samą drogą. Bywa tak że niektórzy długo studiują, inni nie mają prawie żadnego wykształcenia, jedni są zadeklarowanymi racjonalistami i żyją w bardzo uporządkowany sposób, drudzy zaś to fantaści i wagabundzi.

Przekonania, zasady, wartości, uprzedzenia, przyzwyczajenia, ideały i ambicje tych ludzi mogły z czasem stać się bardzo od siebie odległe, a nawet sprzeczne. Nie zapomnijmy że u podstaw wszystkiego - oprócz wychowania, które dali nam rodzice i szkoła - jest nasza własna osobowość. Zdarza się więc że rodzeństwo opuszcza wspólny dom po to, by potem spotykać się tylko na rodzinnych uroczystościach.

Ci ludzie nie mają już z sobą nic wspólnego, nie wiedzą o czym rozmawiać, nie rozumieją siebie, są po prostu od siebie oddaleni o całe lata świetlne. To jest możliwe , tak się zdarza i nie jest to katastrofa. Czasem lepiej się nie widywać albo widywać sporadycznie, niż utrzymywać na siłę kontakty , które stale się psują.

To nie tragedia , jedni ludzie lubią spotkania z Przyjaciółmi, rower połączony z piknikiem, a drudzy czują się szczęśliwi siedząc na plażowym piasku, tak już jest , różne są drogi do poczucia szczęścia i spełnienia.

piątek, 26 lipca 2019

O Naprawie Rzeczypospolitej

O Naprawie Rzeczypospolitej

Gdy okręt tonie, wiatry go przewracają głupi tlomoczki i skrzynki swe opatrują i na nich leż, a do obrony okrętu nie idzie i mniema, że się sam miłuje, a on się sam gubi.

ks. Piotr Skarga

Czy potrzebujemy Wśród Parlamentarzystów, osoby które dbają o swoje tobołki lub interesy grup których reprezentują . Andrzej Frycz Modrzewski, sekretarz królewski pisał że potrzeba by w Radzie Królewskiej ( Senacie ) byli ludzie mądrzy i koncyliacyjni, którzy potrafią wyjść poza interesy swojej grupy społecznej, ale również rozumiejącej szlachtę, mieszczaństwo oraz chłopstwo. Co w tamtych czasach było ewenementem na skalę światową.

Niech żaden nie będzie o sobie mniemania, żeby móc go przystojnie sprawować bez wielkiego rozumu, większego zwyczaju a mądrość i owszem daleko większą ( o posłach i senatorach ).

Na pierwszym miejscu Modrzejewski stawia roztropność to oznacza też przewidywanie, czy radny Paweł Rabiej jest osobą koncyliacyjną, skoro pisze na Twitterze : najpierw doprowadzimy do zrównania związków partnerskich z Małżeństwem , a stąd już prosta droga do adopcji Dzieci przez homoseksualistów.

Tą samą drogą poszło ustawodawstwo brytyjskie zgodnie z wyrokiem Izby Lordów : jeśli daliśmy parom homoseksualnym prawo zawierania małżeństw to nie można ich ograniczyć w prawach adopcji Dzieci.

Wyborcy mają obowiązek być również roztropni , jeśli słyszymy od doradcy ekonomicznego POKO że 500 Plus to rozdawnictwo i że powinniśmy rozumieć że powinniśmy pracować dłużej , to powinniśmy zdawać sobie sprawę jakie zmiany w prawie nastąpią po dojściu do władzy Komisji Europejskiej.

My wyborcy również jesteśmy odpowiedzialni za przyszłość najwyższego naszego dobra jakim jest Rzeczypospolita Polska.

W tych wyborach powinna też byś podniesiona sprawa edukacji. Warto przyjrzeć się edukacji Jana Szmyda : Andrzej Frycz Modrzewski a współczesne wyzwania edukacyjne.

Edukacja współczesna staje wobec poważnych, bodaj najpoważniejszych w całej historii wychowania wyzwań. Wyzwań tym bardziej niepokojących, że przy ich podejmowaniu i rozwiązywaniu nie może ona w gruncie rzeczy odwołać się z większą ufnością do zastanych teorii i instytucji edukacyjnych, bo te, według dość zgodnej opinii znawców tego zagadnienia, znajdują się w poważnym i szybko pogłębiającym się kryzysie.

W tej sytuacji, podstawowych przesłań myślowych wsparcia koncepcyjne­go a nawet poradnictwa praktycznego i pobudzenia inwencyjnego dla - używając terminu Andrzeja Frycza Modrzewskiego - „poprawy” rzeczywistości edukacyj­nej, szukać można nie tyle w aktualnych teoriach i ideałach pedagogicznych, a tym bardziej w doświadczeniach zastanych instytucjonalnych form kształcenia i wy­chowania, co w historycznym, klasycznym, ogólnoludzkim, w dziejach wychowa­nia wypróbowanym rezerwuarze myśli społecznej, filozoficznej i pedagogicznej.

Do najbardziej charakterystycznych przejawów kryzysu, a w konsekwencji zaciemnienia perspektywy tej cywilizacji należą, między innymi;

• gwałtowne obniżenie się w niej rangi i znaczenia wartości duchowych i hu­manistycznych,

• degradacja kultury moralnej wielu środowisk społecznych i zawodowych,

• upowszechniająca się w świadomości i postawach ludzkich relatywizacja wartości oraz konsumpcjonistycznych stylów życia,

• wzrastające zróżnicowanie w sferze standardów i poziomów życia wśród różnych grup społecznych, regionalnych i etnicznych, • drastyczna polaryzacja środowisk społecznych w zakresie korzystania z dóbr cywilizacyjnych, w tym edukacyjnych,

• gwałtowne niszczenie środowiska naturalnego,

• narastanie różnorakich konfliktów społecznych i etnicznych,

• niemal zupełny upadek autorytetów, wzorców osobowych i ideałów wy­chowawczych,

• wzrost zachowań agresywnych i przestępczych wśród młodzieży,

• poszerzanie się obszaru patologii społecznych,

• przerastające „wydolność” fizyczną i psychiczną wielu ludzi tempo zmian cywilizacyjnych (technologicznych, zawodowych, informatycznych i in­nych),

• malejąca możliwość przewidywania kierunku i charakteru zmian, narasta­nie negatywnych przejawów procesów globalizacji

W tej sytuacji poszerza się w społeczeństwach różnych regionów świata, a zwłaszcza w tych społeczeństwach, które - jak polskie - znalazły się w procesie trudnej transformacji systemowej, poczucie dezorientacji w podstawowych mode­lach i celach życia, we właściwym odczytywaniu indywidualnej i grupowej tożsa­mości. Słabnie też poczucie ładu i racjonalności w dookolnym świecie.

Coraz czę­ściej człowiek staje się bezsilny i zrezygnowany, zagubiony i bezradny w sytuacji egzystencjalnego labiryntu i zapętlenia. Żeby się z niego wydostać trzeba - jak słusznie zauważa jeden z teoretyków tego zagadnienia „[...] dobrego humanistycz­nego wykształcenia, krytycyzmu, posiadania w sobie kryteriów aksjologicznych i etycznych, zdolności sądzenia, żeby znajdować rozwiązania dla własnej drogi w tym labiryncie. Większość ludzi nie ma po temu ani kompetencji, ani potrzeby ich kształtowania.

Na to wszystko nakłada się kolejny konflikt który wydaje się Richard Branson : Praca człowieka jest tyle warta ile jest ktoś za nią zapłacić. Koniec kropka - wysiłek pracownika fizycznego jest o wiele większy niż Youtuberki która nagrywa filmiki o rozwoju osobistym ale wartość dla jakości życia ludzkiego jest zdecydowanie po jej stronie, to Ona jest autorytetem i jej produkty są masowo kupowane.

Jak się więc okazuje to nie matematyka, chemia, fizyka kwantowa lecz postawa koncyliacyjna, umiejętności negocjacyjne oraz umiejętność analizy rynku są nadal źródłami sukcesu.

Mówiliśmy o zdolnościach koncyliacyjnych, umiejętności spojrzenia oczami drugiej strony. Podobnie jak z asertywnością , wiele osób nie rozumie słowa tolerancja, czym różni się ona od akceptacji, akceptując zgadzamy się z opinią drugiej strony, tolerując możemy się z tą opinią nie zgadzać, ale dajemy prawo drugiej stronie do samostanowienia. Np. nie akceptujemy homoseksualizmu ale go tolerujemy, natomiast pedofilii nawet nie tolerujemy ponieważ jest to krzywdzenie i wykorzystywanie bezbronnych Dzieci tak jak aborcja.

Przyjmując powyższe, należy się zastanowić czy zamiast całek, nie powinni się uczyć jak zjednać sobie ludzi, książka Dale Carnegiego to życiowa lektura która miała kolosalny wpływ na lepszą jakość życia w rodzinie, w pracy i w kontaktach towarzyskich.

środa, 24 lipca 2019

W Obronie Praw Obywateli RP

W Obronie Praw Obywateli R.P.

Przeglądając portale społecznościowe oraz media tradycyjne trudno niezauważyć że mamy do czynienia z dualizmem interpretacji faktów i tym samym oceny prawnej wydarzeń w Białymstoku.

Środowiska centro - lewicowe oskarżają nas Katolików o brak tolerancji dla związków gejowskich i lesbijskich. Z kolei środowiska patriotyczne uważają że cała ta hucpa ma promować homoseksualizm by zrównać gejowskie związki partnerskie z instytucją Rodziny a pamiętajmy że Rodzina znajduje się pod szczególną ochroną państwa i prawa.

Art 18 Konstytucji R.P.

MAŁŻEŃSTWO jako związek Kobiety i Mężczyzny , rodzina , macieżyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej.

KROPA

Jest SKANDALEM że politycy lewicowi nie znają prawa oraz wykładni systemowej , która mówi iż normy prawne nie można interpretować w sprzeczności z zasadami konstytucyjnymi . Tak więc zasada zakładania związków partnerskich nie może naruszać zasady dobra dziecka i podważać roli Rodziny jako związku Kobiety i mężczyzny.

Jeśli będziemy mieli laików wśród Parlamentarzystów to będziemy mieli problem z interpretacją stanu faktycznego i zamianie ról o których mówił arcybuskup Sławoj Leszek Głódź nazywając Zbrodniarzy Poszkodowanymi i uznając za zbrodniarzy obrońców uznanych przez Konstytucji wartości rodziny, dzieci i moralności publicznej.

Oczywiste jest dla każdej osoby mającej minimum wiedzy prawniczej, że geje i lesbijki również są obywatelami RP i przysługują im tak jak innym prawa i wolności.

Art 31.

Każdy jest obowiązany szanować wolności i praw innych osób. Nikogo nie można zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.

Radny Mt. Stołecznego Paweł Rabiej zapomina jednak , że ten przepis jest tylko częścią omawianej normy prawnej, której uzupełnieniem jest ograniczenie tej wolności wyartykułowanej w punkcie 3.

Ograniczenie w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanowione tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym Państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i MORALNOŚCI PUBLICZNEJ , abo wolności i praw innych osób .Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

I to jest dopiero cała norma prawna Panie Niekompetentny.

Warto też zwrócić uwagę na słowo tolerancja , tolerancja oznacza że możemy nawet takiego działania nie akceptować ale nie sprzeciwiamy się takiej postawie przyznając innej osobie prawo do samostanowienia.

W tym względzie warto zwrócić uwagę ma Web Sondaże , jedne chyba sondaże które nie są zlecane, wyniki są publikowane dla subskrybentów a portal żyje ze sprzedaży analizy tych wyników głównie dla blogów i przedsiębiorców.

Z ostatniego sondażu wynika co może dziwić że o ile Katolicy nie mają problemu z tolerancją Homoseksualistów , bo tolerancja tu sięga 80 % a 25 % toleruje marsze równości , to w przypadku Gejów tylko 10 % toleruje wśród nich duchownych katolików a 18 % toleruje Katolików.

Tak więc homoseksualiści mówią dużo o tolerancji ale dotyczy to tolerancji wobec dewiacji seksualnej , oni sami zaś mają głęboko gdzieś tolerancję wobec innych osób.

Jak wiadomo tak zwani Wojowniczy Homoseksualiści , ta grupa aktywistów #LGBT lubią manifestować publicznie wyrażanie swoich uczuć łącznie z publicznym stosunkiem seksualnym, jak to się więc ma do wspomnianej już MORALNOŚCI PUBLICZNEJ

Czytamy wyrok ETPC w sprawie Handyside i mamy interpretacje

...na podstawie prawa wewnętrznego różnych państw .... nie sposób znaleźć jednolitej europejskiej koncepcji moralności. Poglądy prawne w tej dziedzinie różnią się w zależności od czasu i miejsca, w szczególności dziś w dobie charakteryzującej się szybkimi zmianami opinii o moralności. Władze krajowe ze względu na stały kontakt z tymi problemami na miejscu, potrafią lepiej od międzynarodowego sędziego ocenić wymagania dotyczące ochrony, moralności i konieczności stosowania ograniczeń lub kar.

Stanowisko ETPC jest jasne że margines moralności publicznej lepiej ocenią władze państwowe znające miejscowe zwyczaje i mające stały kontakt ze społeczeństwem.

Polskie społeczeństwo od początku istnienia przyjeło dekalog jako zbiór najważniejszych zasad moralnych których potwierdzeniem były wszystkie polskie konstytucje.

Kodeks wykroczeń mówi o zgorszeniu w miejscu publicznym (art51) oraz nawoływania publicznego do popełnienia przestępstwa.(art52).

Pozostawiam więc Was z pytaniem jeśli zgorszeniem publicznym nie jest publiczna rewia zbiorowych stosunków homoseksualnych to co nim jest ?

niedziela, 21 lipca 2019

Dobrzy i Źli

Dobrzy i Źli

Pamiętam że jako dziecko często oglądałem z Tatą westerny, zawsze by mieć jasną sytuację i się niepokoić, pytałem się Go którzy są Dobrzy a którzy źli. Jednak któregoś razu Tato odpowiedział odpowiedział obydwoje są dobrzy, oczywiście zrozumiałem że obydwoje są dobrymi rewolwerowcami.

Okazuje się że problem dobrzy i źli nadal jest aktualny, np. ocena człowieka czy dobrzy są Katolicy przestrzegający Dekalogu czy tolerancyjni wyznawcy LGBT, Kto to jest dobry sprzedawca, kto jest dobrą Matką lub żoną, jakie cechy powinien mieć dobry polityk lub dziennikarz.

Psycholog społeczny Robert Cialdini w książce Wywieranie wpływu na ludzi , opisał działalność biznesową swojego brata Richarda który zajmował się handlem używanymi samochodami, kupował on samochody poprzez gazety ogłoszeniowe i również poprzez nie je sprzedawał. To co wyróżniało Richarda od innych sprzedawców to sposób sprzedaży, umawiał się on z kilkoma klientami o tej samej godzinie. Cialdini zadaje nam pytanie co w tej sprzedaży było nieetyczne.

Richard doskonale wiedział po paru takich transakcjach że obawa utraty rzeczy trudno dostępnej jest o wiele silniejsza niż kupno po zawyżonej cenie, praktycznie gdy przychodziła pierwsza osoba wytykała zawyżoną cenę, jednak gdy przychodził kolejny drugi i trzeci klient, potencjalny nabywca wolał zgodzić się na przepłacenie samochodu niż pozwolenie by z oferty kupna skorzystał inny klient. Tak silna była pokusa posiadania, skutkiem jej osoba nie myślała logicznie tylko poddawała się emocji utraty niezwykłej okazji.

Podobną metodę stosują sprzedawcy tak zwanych prezentacji sprzedających towary dość drogie w porównaniu z ich wartością rzeczywistą , często zapraszając osoby starsze nie interesujące się jakie są ceny w sklepach internetowych, dopiero w rozmowach rodzinnych okazuje się że zostali oszukani. Karol Froń wprost nazywa ich oszustami a nie sprzedawcami, ja również uważam że przestępstwo oszustwa nie powinno dotyczyć wyłącznie rzeczy nieistniejącej ale też wykorzystanie niewiedzy i kupno rzeczy gdzie cena jest nieekwiwalentna, co prawda w prawie istnieje prawo zwrotu bez podania przyczyny ale jedynie wtedy gdy umowa została zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa np. sprzedaż wysyłkowa. Warto więc o tym pamiętać.

Czy taki sprzedawca naciągający Klientów jest dobrym czy złym sprzedawcą, człowiekiem ?

Kamil Cybulski powiedział że jedną z rzeczy dzięki którym osiąga on przewagę nad konkurencją jest obsługa posprzedażowa, więc jeśli odmówi przyjęcia zakupionej rzeczy to możemy być w 80 % pewni że Klient ten niczego od Nas nie kupi, dlaczego tylko w 80% a nie w 100, ponieważ pewni Klienci są niekonsekwentni i po ochłonięciu z niezadowolenia i emocji wskutek przyzwyczajenia nadal będą dokonywać u Nas zakupów.

Ksiądz Profesor Piotr Pawlukiewicz powiedział że Bóg jest duchem i ma cechy męskie i kobiece jeśli chodzi o Nas rozdzielił te cechy męskie i cech kobiece , Kobiety mają świetną intuicję, są zdolnymi komunikatorkami, mają duże zdolności sensoryczne a więc wiedzą doskonale co się dzieje z drugą osobą.

Kiedy Rodzice leżą ze sobą w łóżku a w drugim pokoju jest małe Dziecko i panuje tam cisza zwykle to Kobieta wpadnie że może tam się coś złego dziać, Tatuś stwierdzi ty to zawsze coś wymyślisz a w rzeczywistości Dziecko już grzebie nożyczkami przy oku.

Warto przeczytać świetny wywiad z Dr Ireną Eris, zapytana została jak połączyć prowadzenie biznesu z bycia Kobietą, Pani Irena mówi że biznes kobiecy i męski bardzo się różni , biznes prowadzony przez kobiety polega na pasji, Kobiety wykorzystują swoją intuicję oraz zdolności sensoryczne które przydają się w negocjacjach, lecz jednak jak sama stwierdza nie doszła by do takiego sukcesu bez swego Męża gdzie trzeba było podjąć ryzykowną decyzję , oczywiście w granicach zdrowego rozsądku.

Jak pisze Zimbardzo smutne jest to że mamy dziś z kryzysem kobiecości, większość Kobiet ubiera się w jeansy, panuje pogląd że silna Kobieta powinna być taka jak facet pic jak facet, być agresywna jak facet i przeklinać jak facet. Tylko bardzo odważne Kobiety nie boją się ubrać w sukienkę i olśniewać swoją kobiecością.

Problem światopoglądu, jest najtrudniejszy bowiem każdy z Nas stoi po jakiejś stronie barykady, chyba nikt nie zrobił PIS- owi lepsze prezentu jak Donald Tusk który powiedział że rolą Premiera nie jest to by ludziom żyło się lepiej. Od lat panuje savoir vivre który wykształcił pewne normy społeczne np. co najmniej miesięczna żałoba bliskich osób i wspieranie osób najbliższych , to rola również przyjęcia pogrzebowego . Jesli jest to jedzenie a nie wspieranie się to pomylono stypę z weselem.

Ksiądz Pawlukiewicz mówi że nie ma takich imprez pełnych miłości jak stypa, ludzie się godzą i wybaczają sobie urazy nawet zbierane latami, warto jednak iść drogą Polskich Biskupów : Wybaczamy i prosimy o wybaczenie, rzadko jest tak że na wojnie straty są tylko po jednej stronie że jedna stron jest Aniołkiem a druga Lucyferem.

Jak wykazał holenderski psycholog osobowości Armand H. tylko niewielka gruba homoseksualistów chce publicznie wyrażać swoje uczucia i mamy to co mamy że dwóch homoseksualistów w Gdańsku obywało stosunek w centrum miasta, to wynik poparcia udzielonego przez Prezydenta Gdańska.

Większość jednak homoseksualistów tak jak pary heteroseksualne traktują seks jako świątynia ich intymności. Stad też należy uznać że cały ten ruch LGBT jest pomyślany jako nowa religia mająca zastąpić Kościół.

piątek, 19 lipca 2019

Logan, Wakacje, Zabawki

Logan, Wakacje i Zabawki


Nie będę tu pisał w tak ostrym stylu jak Basia, ale rzeczywiście to zwykłe kur......estwo wyrzucać chorego pieska, bo Ludzie mają zarezerwowane wakacje. Logan miał szczęście ponieważ weterynarz w odróżnieniu od właścicieli świetnie rozumiał uczucia Futrzaka, tak jak wszyscy którzy mieli przyjemność wychowywać się w towarzystwie Psa.


Czy potraficie sobie wyobrazić Logan był z nimi 12 lat, tworzyli jedną Rodzinę i nagle decyzja uśpić Go bo już jest chory i stary, gdzie Ci ludzie mają serca, zamiast być wdzięcznym że dał tej Rodzinie tyle radości i zapewnić mu dobrą starość tak jak innym Członkom Rodziny.

Dale Carnegie pisze że kiedy piorun zabił jego Pupila , pękło mu serca, to on odprowadzał go do szkoły a kiedy wracał biegł w jego kierunku , ciesząc się tak bardzo że prawie wyskakiwał ze skóry, od psa możemy się nauczyć jak być prawdziwym przyjacielem.
Ale czy możemy się dziwić że ludzie pozbywają się swoich Pupili jeśli podobnie jest ze starszymi ludźmi, z sondaży wynika że coraz więcej starszych osób chciałoby już przejść na drugą stronę bo czuję się zawadą dla młodych.
Ksiądz Pawlukiewicz kiedyś powiedział : Wakację są dobre, dzięki nim nabieramy siły i energii do dalszych działań ale jeśli w naszej hierarchii wartości zajmują one ważniejsze miejsce niż istoty żywe , to znaczy że powinniśmy się udać jak najszybciej do psychiatry.

Nie jest moim zamiarem na tym blogu przekonywać ludzi pozbawionych empatii do czegokolwiek, zawsze można powiedzieć że ktoś nie spełnia naszych oczekiwań i wyrzucić go poza nawias tak jak Logana. Znamienne jest to co powiedział Weterynarz w tych ludziach żądających uśpienia Pieska nie było żadnego smutku, współczucia, żalu , nie było nic.
Warto się zastanowić nad tymi słowa by odpowiedzieć sobie na pytanie : Kim jestem ?poniedziałek, 15 lipca 2019

BUSEM DO NIEBA

Busem do Nieba


Kluczem jest tu wypowiedź księdza profesora Piotra Pawlukiewicza : Ja byłem już księdzem 20 lat i nie zauważyłem na Boga jednego cytatu ze Starego Testamentu : Bogu podoba się gdy cierpimy dl Niego.


Kiedy Richard Branson podjął się wywiezienia się brytyjskich i amerykańskich jeńców z Iraku Sadama Husajna , był jednym ze 100 najbogatszych ludzi świata , miał więc sporo do stracenia, przed wyjazdem pożegnał się z Rodziną bo w gwarancje Husajna do końca nie wierzył .


Pomyśl sobie na liście jest 100 osób z tego tylko jeden był gotów narazić swoje życie , pożegnać się z luksusowym życiem, Wyspami Dziewiczymi i co najważniejsze ze wspaniałymi piknikami z Rodziną i Przyjaciółmi oraz swoją pasją tym co jeszcze chciał dokonać.

niedziela, 14 lipca 2019

LEKCJA MIŁOŚCI

Lekcja Miłości


Gdyby Brian Tracy napisał tylko to jedno zdanie,


Odebranie Dziecku Miłości stanowi dla niego pozbawienie sensu jego życia, to co jest silnikiem jego witalności.

to i tak powinien otrzymać Nobla.
Czy widzisz czasami jak Matka leci z zakupami, pięcioletnia Dziewczynka przebiera nogami by za Nią nadążyć, przewraca się , Matka mówi wstawaj Fajtłapo bo Cię tu zostawię. Dziecko wstaje, ale w sercu coś pękło , czy Ja jestem na pewno KOCHANA.
Ja nawet te stwierdzenie Briana Tracy bym rozszerzył my wszyscy, nie potrafimy żyć bez miłości, tak naprawdę staramy się pokazać w jak najlepszym świetle by zasłużyć na kogoś uznanie lub w przypadku osób bliskich na ich miłość.

niedziela, 7 lipca 2019

Dlaczego Virgin traci Klientów

Dlaczego Virgin traci klientów


Niedawno otrzymałem propozycję przeniesienia numeru do Virgin. Oferta była ciekawa ponieważ zaproponowano mi że przez trzy miesiące nie będę płacił ani złotówki a po tym okresie będę płacił kilka złotych mniej jak w T-Mobile.


Ponieważ sami posiadamy w firmie Dział Telemarketingu, składający się z sześciu osób w tym cztery osoby pracujący w systemie pracy w domu , byłem wprost zauroczony Telemarketerką która miała wspaniały głos i aż miło było posłuchać wymaganych zgód, tym bardziej że wszystko było klarowne, co nie jest regułą w przypadku call center.


Wszystko układało się dla mnie i dla Virgin Mobile jak najlepiej , pomyślałem no wiadomo szkoła Richarda Bransona. Dzień później zadzwonił do mnie kurier z DPD , początkowo chciałem ujawnić to nagranie , ale zostawię je sobie gdyby DPD zaprzeczała faktom.

sobota, 6 lipca 2019

Czego nauczyłem się od Richarda Bransona

Czego nauczyłem się od Richarda Bransona


Mam 51 lat i wydawało mi się że wszystko już wiem na temat osiąganiu celów i zarządzaniem siebie w czasie, książka Zaryzykuj- Zrób to ! Richard Bransona otwiera moje spojrzenie na kilka obszarów.wtorek, 2 lipca 2019

40 TYSIĘCY BODNARA NA TWITTERZE

40 TYSIĘCY BODNARA NA TWITERZE


Zdaję sobie sprawę że jestem jedną z tych osób która spowodowała że Rzecznik Praw Obywatelskich osiągnął rekordową liczbę 40 tysięcy obserwujących. Byłaby to wielka sprawa gdyby ten wynik był konsekwencją dobrze wykonywanych obowiązków przez Adama Bodnara.Co ciekawe Bodnar na swoim profilu na Twiterze, polikwidował wszystkie negatywne komentarze dotyczące krytyki Policji w związku z aresztowaniem Bandziora który zamordował Kritine , polikwidował również komentarze wzywające go do reakcji w sprawie Pana Tomasza , zwolnionego pracownika IKEA. 

Nie publikuje zdjęć Wrogów

Nie mam żadnych powodów by publikować zdjęć osób które mają wobec mnie wrogie zamiary. Siergiej to nie Grzegorz Grych a Justyna to nie Ania Borowska. Poza tym mam zasadę kiepskich zdjęć na swoim blogu nie umieszczam, wiem bowiem że zdjęcia też mają znaczenie w ocenie bloga. Traktuje to jako kolejne z kolei bezpodstawne oskarżenie, trzeba było zostawić taki telefon który nie sprawia problemów Użytkownikom a nie jakieś barachło.